Beröm till företagsinriktat projekt

ltu-webDet LTU-ledda utvecklingsprojektet ESIS får nu starka lovord när Regionalfondsprogrammet för övre och mellersta Norrland utvärderas.
– Vi har plockat fram ESIS som ett exempel på hur utvecklingsprojekt bör bedrivas, säger Bengt Wittbom vid Ledningskonsulterna, som utvärderat programmets måluppfyllelse på uppdrag av Tillväxtverket och Övervakningskommittén för regionalfondsprogrammet.

Bengt Wittbom pekar på framför allt två punkter där ESIS är framgångsrika.

– Dels organiserar ESIS företagen på ett effektivt sätt, med forskningsplattform och industriplattform och med aktiviteter som drar in företagen i arbetet på ett naturligt och bra sätt. Dels är man inom ESIS väldigt duktiga på att knyta kontakter med andra program och projekt. Kopplingar mellan olika utvecklingsprojekt kan vara väldigt fruktbart, men är tyvärr inte så vanligt som vi skulle önska.

Bengt Wittbom menar att ESIS är viktigt som positivt exempel.

– De flesta utvecklingsprojekt arbetar inte tillräckligt nära företagen för att bli effektiva som verktyg för att utveckla näringslivet. Därför är det viktigt att vi för fram de positiva exempel som visar på möjligheterna.

ESIS (ElektronikSystem – ett regionalt InnovationsSystem) är ett utvecklingsprojekt som ska öka tillväxten hos elektronikindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Målet är att även företag inom andra branscher ska gynnas, via mer elektronik i produkterna. ESIS leds från forskningscentrat EISLAB vid Luleå Tekniska Universitet, LTU, i nära samarbete med Electropolis, IUC Norrbotten och IUC Bothnia. ESIS stöds av EU mål 2, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting samt kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Skellefteå, Övertorneå och Pajala. Finansieringen är säkrad till och med 2010, och ESIS planerar för ytterligare minst tre år.

Viktigt att fortsätta efter 2010

– Jag blir nästan euforisk när jag tänker på möjligheterna, men man ska ha klart för sig att det tar några år att bygga upp samarbeten. Det är otroligt viktigt att ESIS får fortsätta efter 2010, menar Stefan Nordmark, delägare samt inköps- och testchef vid Electrotech, ett växande Kalix-företag som arbetar med utveckling av framför allt mät- och kommunikationsteknik för industrin. I Kalix har elektronikföretagen haft ett samarbete sedan 2003, kallat Electropolis, och har i dag byggt upp ett väl fungerande nätverk.

Electrotech har redan tidigare också arbetat tillsammans med forskningscentrat EISLAB vid LTU, ett samarbete som nu stärks via ESIS.

– Genom ESIS får vi betydligt större resurser för forskning och tester, och kraft att driva fler gemensamma projekt med LTU, konstaterar Stefan Nordmark. Vi har sedan i höstas redan fått igång flera lovande projekt. Genom samarbetet med andra utvecklingsprojekt bidrar ESIS till att koppla ihop nyheter från olika teknikområden, och vi arbetar över ett större område genom att både Västerbotten och Norrbotten är med. Det känns nästan en överlevnadsfråga för elektronikbranschen i norra Sverige att vi får fortsätta att utveckla det här samarbetet.

Stefan Nordmark menar att samhället kommer att tjäna stort på att man får igång nya projekt och nya företag, och att tillverkare inom mekanisk industri och träindustri får nya möjligheter via avancerad elektronik i både produktion och produkter.

Konkreta mål

ESIS projektledare, professor Jerker Delsing vid forskningscentrat EISLAB vid LTU, håller med Stefan Nordmark både om ESIS betydelse och om vikten av att man får fortsätta efter 2010.

– ESIS har redan efter ett drygt år startat åtta utvecklingsprojekt, och framtiden för projektet ser väldigt lovande ut. Kopplingarna till andra innovationssystem och centrumbildningar, som Process IT Innovations, Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT), det medicintekniska CMTF (Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik), Järnvägstekniskt Centrum och Produktion Bothnia gör att ESIS ger en större utväxling på de satsade utvecklingspengarna än om projekten bedrivits separat, konstaterar Jerker Delsing.

I målen för ESIS ingår att man ska kartlägga samtliga deltagande företags FoU-behov och att konkreta affärssamarbetet ska inledas med elektronikföretag som en part. ESIS har även konkreta och kvantitativa mål. Dessa säger att minst sex nya kommersiella produkter ska lanseras på marknaden, minst tre nya företag ska etableras och minst åtta nya prototyper ska vara klara eller under utveckling.

– Vi räknar definitivt med att ESIS ska klara alla de uppsatta målen under den första treårsperioden, säger Jerker Delsing. Vi räknar sedan med att få resurser att fortsätta minst tre år till, och då bör ESIS ha förutsättningar att bidra ännu mer till utvecklingen i regionen. Effekterna av den gemensamma utvecklingen inom ESIS blir betydligt större när företag och forskare väl byggt upp kontakter och gemensamma kunskaper. Marknadens behov är stort av den teknik och de produkter som finns i förlängningen av de forskningsprojekt som pågår. ESIS kan bidra till en väldigt positiv spiral för utvecklingen av näringslivet i norra Sverige.


Mer information om ESIS finns på www.esis.se/

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>